زمین دانش
 
ای اشرف مخلوقات زمین تنها زیست گاهت در خطر است مراقب باش! سایر مخلوقات
1.Divergent plate boundary

2. Convergent plate boundary

3. Silicon-oxygen tetrahedrons

4. Divergent boundary (another one)

5. Generation of magma

6. Mt. St. Helens eruption

7. Transgressions and regressions

8. Development of cross-bedding

9. Development of graded-bedding

10. Metamorphism and plate convergence

11. How veins form

12. The geologic history of "Minor Canyon

13. Disconformity

14. Flow, slide, and fall

15. Movement of sediment (load) in a stream

16. Creation of meander cut-off and oxbow lake

17. Development of a flood plain and stream terraces

18. Artesian well and confined aquifer

19. Pumping wells

20. Geyser eruption

21. Ice sheet

22. Valley glacier

23. Movement of a glacier

24. Cravasses on a glacier

25. Development of basin and range features

26. Formation of a sand dune

27. Orbital motion in shallow water

28. Seasonal cycle of a beach

29. Longshore drift of sand

30. Spits and baymouth bars

31. Coastal straightening

32. Types of folds

33. Fault movement

34. Normal faults

35. Reverse and thrust faults

36. Elastic rebound theory

37. Focus on an earthquake

38. Particle motion in seismic waves

39. Seismograph for detecting vertical rock motion

40. Seismograph for detecting horizontal rock motion

41. Tsunami

42. Seismic refraction

43. Isostatic adjustment

44. Glacial effect on crust

45. Plate motion and mantle plumes

46. Fringing reefs and atolls

47. Breakup of Pangaea

48. Origin of magnetic anomalies

49. Divergent plate boundary

50. Ocean-ocean convergence

51. Ocean-continent convergence

52. Continent-continent collision

53. Mantle convection

54. Continental breakup by mantle

55. Hot spots and aseismic ridges

56. Isostasy in a mountain belt

برای ذخیره کردن انیمیشن بر روی آنها کلیک راست کرده و گزینه...save target az را انتخاب نمایید سپس از انتخاب محل ذخیره فایل گزینهsave را انتخاب نمایید تا انیمیشن مورد نظر ذخیره شود.

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1388/06/12 توسط مهدی تقی لو
تاریخچه زمین شناسی یک دره عمیق و کوچک               " The geologic history of "Minor Canyon 


جریان یافتن-لغریدن و سقوط کردن                                                          Flow, slide, and fall 


حدود تغییرات عوارض زمین                                    Development of basin and range features


مدلهای مختلف چین خوردگی                                                                       Types of folds 


انواع حرکت گسلها                                                                                   Fault movement


گسلهای نرمال                                                                                            Normal faults


گسلهای فشارشی و معکوس                                                       Reverse and thrust faults


فرضیه علمی حرکت ارتجاعی(الاستیک)                                             Elastic rebound theory 


بالای کانون یک زلزله(مرکز زلزله)                                                    Focus on an earthquake


تسونامی                                                                                                         Tsunami


دوستان عزیز برای save انیمیشن های مورد نظر خود ابتدا باید برنامه فلش پلیر بر روی سیستم شما نصب باشد سپس بر روی عنوان انیمیشن راست کلیک کرده گزینه save traget as را انتخاب کرده وبعد انیمیشن را save نمایید.

دانلود فلش پلیر2.3MB


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه 1387/02/07 توسط مهدی تقی لو

انیمیشن شماره شش

Animation no six

Mt. St. Helens eruptionبالا آمدن ،گسستگی ،ریزش و فوران                  

لغات بکار رفته در انیمیشن

Word in animation

برآمدگی

The bulge

شکل ظاهری قبل از برآمدگی

Surface before bulging began

بر افروخته شدن آب زمین توسط مواد مذاب

Ground water heated by the magma

بخار آب و فوران خاکستر

Steam and ash eruption

بخار آب و خروج خاکستر آتشفشانی

Steam and ash blast out

شکل ظاهری قبل از ریزش کوه (زمین لغزه)

Surface before landslide

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه پیام نور محلات

http://zamindanesh.blogfa.com

geodemic@gmail.com  

     کد دانلود:

http://duedall.fit.edu/wholeearth/PHysical%20geology%20animations/0006.swf

 از دوستان عزیز در خواست میگردد ضمن توجه به این انیمیشن در مورد عنوان این انیمیشن نظرات خود را اعلام دارند تا بهترین عنوان انتخاب گردد. 

 دانلود فلش پلیر2.3MB


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه 1387/01/16 توسط مهدی تقی لو

انیمیشن شماره پنج

Animation no five

 

Generation of magmaتولید نیرو از مواد مذاب (ماگما)                        

لغات بکار رفته در انیمیشن

 

Word in animation

سطح دریا

Sea level

پوسته اقیانوسی

Oceanic crust

سنگهای ته نشستی

Sedimentary rocks

لیتوسفر مربوط به بخش اقیانوسی

Oceanic lithosphere

جبه (پوسته)(سفت وسخت)

Mantle (rigid

پوسته قاره ای

Continental crust

لیتوسفر مربوط به بخش قاره ای

Continental lithosphere

آبگیری از پوسته اقیانوسی

Dewatering of oceanic crust

رها شدن آب از گدازه های آستنوسفر

Water triggers meltin in asthenospher

آب در حال خروج از پوسته (رهایی آب)

Water from suducting crust

مرطوب شدن بخشی از جبه و ذوب بخشی از آن

Zone where wet mantle partially melts

ذوب بخشی از پوسته نازک (فلسی)

Partial melting of felsic crust

بجا گذاشتن گرانیت های پلوتونی

Granitic plutons emplaced

آمیزشی از ماگما

Maxing of magma

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه پیام نور محلات

geodemic@gmail.com

 

http://Zamindanesh.coo.ir

http://Zamindanesh.blogfa.com

 

    کد دانلود:

http://duedall.fit.edu/wholeearth/PHysical%20geology%20animations/0005.swf

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1387/01/15 توسط مهدی تقی لو

انیمیشن شماره چهار

Animation no four

  Divergent plate boundary       مرز صفحات واگرا                               

 

لغات بکار رفته در انیمیشن

 

Word in animation

بازالت های قدیمی

Older basalt

جامد

Solid

بوسیله

With

کانی

Mineral

پوسته اقیانوسی

Oceanic crust

داغ

Hot

سنگ، صخره

rock

رو به بالا

Upward

درز

Fissure

ازمیان

Thrugh

geodemic@gmail.com

  Zamindanesh.coo.ir

 

             کد دانلود: 

http://duedall.fit.edu/wholeearth/PHysical%20geology%20animations/0004.swf

 دوستان عزیز برای save انیمیشن های مورد نظر خود ابتدا باید برنامه فلش پلیر بر روی سیستم شما نصب باشد سپس بر روی کد دانلود راست کلیک کرده گزینه save traget as را انتخاب کرده وبعد انیمیشن را save نمایید. 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه 1387/01/10 توسط مهدی تقی لو

انیمیشن شماره سه

Animation no three

Silicon-oxygen tetrahedrons

لغات بکار رفته در انیمیشن

 

Word in animation

ترتیب قرار گرفتن

Arrangement

ساختمان زنجیره ای منفرد

Single chain structure

ساختمان زنجیره ای دوتایی

Double chain structure

ساختمان سیلیکاتهای صفحه ای

Sheet silicate structure

ساختمان سیلیکاتهای چهار چوبی

Framework silicate structure

انجمن زمین شناسی پیام نور محلات

Zamindanesh.blogfa.com

ارتباط با ما

Email:geodemic@gmail.com

 کد دانلود:

 http://duedall.fit.edu/wholeearth/PHysical%20geology%20animations/0003.swf

ممکن است یک ـ دو ـ سه یا هر چهار اکسیژن یک چهار وجهی به اشتراک گذاشته شود و اشکال ساختمانی مختلفی بوجود آید در این انیمیشن صورتهای مختلف اتصال چهار وجهیهایSiO4 نمایش داده شده است.

سیلیکاتهایی که از گروههای چهار وجهی مستقل SiO4 تشکیل شده اند با نام ارتوسیلیکاتها یا نزوسیلیکاتها شناخته می شوند.

از اتصال دو چهار وجهی SiO4 گروههای سیلیکاته Si2O7 ایجاد می شوند که جزو سوروسیلیکاتها رده بندی می شوند.

اگر بیش از دو چهار وجهی بهم متصل شوند ساختمانهای حلقوی شکل بسته ای با ترکیب SixO3x ایجاد می شود. برای نمونه در صورتی که حلقه ها چهار تایی باشند ترکیب Si4O12 را خواهند داشت. به این گروه از سیلیکاتهای حلقوی سیکلوسیلیکاتها نیز گفته می شود.

چهار وجهیها می توانند با اتصال به هم زنجیرهای منفرد و نا محدودی با ترکیب واحدSiO3 ایجاد کنند. در زنجیرهای دوتایی و نا محدود نسبت O:Si برابر 11:4 است. به هر دو نوع سیلیکاتهای زنجیری اینوسیلیکاتها گفته میشود.

هنگامی که سه اکسیژن از هر چهار وجهی با اکسیژنهای چهار وجهیهای مجاور به اشتراک گذاشته شوند ورقه های پهن و بی نهایت گسترده ای با ترکیب واحد Si2O5 به وجود می آید این سیلیکاتهای  ورقه ای جزو فیلوسیلیکاتها قرار می گیرند.

وقتی هر چهار اکسیژن یک چهار وجهی SiO4 با اکسیژنهای چهاروجهیهای مجاور به اشترک گذاشته شوند شبکه ای سه بعدی با ترکیب واحد SiO2 بوجود می آید چنین سیلکاتهای داربستی (اسکلتی یا چهارچوبه ای) را تکتو سیلیکاتها می نامند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه 1387/01/03 توسط مهدی تقی لو

انیمیشن شماره دو

Animation no  two

                  مرز صفحات همگرا        Convergent plate boundary                              

لغات بکار رفته در انیمیشن

 

Word in animation

گودال

Trench

سطح دریا

Sea Level

کوه آتشفشان

Volcano

لایه ای شدن

Folded

رسوبی

Sedimentary

سنگها

Rocks

پوسته اقیانوسی

Oceanic crust

لایه

Mantle

رشته کوه

Mountains

زون چند بخشی شده

Seduction zon

پوسته قاره ای

Continental crust

ماگما در حال حرکت رو به بالا

Magma moving up ward

ماگما در حال تولید

Magma Created here

انجمن علمی زمین شناسی پیام نور محلات

Zamindanesh.coo.ir

کد دانلود:

http://duedall.fit.edu/wholeearth/PHysical%20geology%20animations/0002.swf

  توضیح: برای دیدن انیمیشن حتما باید برنامه فلش پلیر بر روی سیستم شما نصب باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه 1387/01/03 توسط مهدی تقی لو

انیمیشن شماره یک

Animation no one

Divergent plate boundary                             مرز صفحات انشعاب پذیر

لغات بکار رفته در انیمیشن

 

Word in animation

بریدگی دره

Rift valley

سطح دریا

Sea level

پوسته اقیانوسی

Oceanic crust

بخشی از گدازه

Partial melting

اتاق ماگما

Magma chamber

آستنوسفر

Asthenosphere

لیتوسفر

Lithosphere

قرار گرفتن ماگما در شکاف

Magma in fissure

خروج ماگما از کف دره

Magma on floor of rift valley

ضخامت 100 کیلو متر

100km

 

http://zamindanesh.coo.ir                       

کد دانلود:

http://duedall.fit.edu/wholeearth/PHysical%20geology%20animations/0001.swf

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه 1386/12/18 توسط مهدی تقی لو

به زودی منتظر انیمیشن های زمین دانش باشید.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه 1386/12/18 توسط مهدی تقی لو
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به انجمن زمین شناسی دانشگاه پیام نور محلات می باشد | طراحی : پیچک